Ιωσήφ Καλλέργης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/6/2006 ; τεύχ. 2395 , σ. 69
Όνομα προσώπου ως θέμα: