Κίνδυνος εμπλοκής στα έργα και τις μελέτες μεγάλα κενά στο σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 12/03/2014 ; τευχ. 604 , σ. 1 και 3 και 4
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο