Κώστας Δόμβρος ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Δόμβρος Α.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 4/2/2008 ; τεύχ. 2474 , σ. 60
Όνομα προσώπου ως θέμα: