Κώστας Διαφωνίδης πολιτικός μηχανικός - τοπογράφος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γρατσίας Νίκος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/12/2008 ; τεύχ. 2516 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: