Κώστας Κοτσαλής μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοτσαλή - Παπαδημητρίου Κατερίνα
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/10/2006 ; τεύχ. 2413 , σ. 97
Όνομα προσώπου ως θέμα: