Κώστας Παπαμακάριος τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σοφιάς Σωτήρης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/7/2009 ; τεύχ. 2545 , σ. 63
Όνομα προσώπου ως θέμα: