Καθοριστική η συμβολή των μηχανικών στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Federetion International des Geometres
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/6/2004 ; τεύχ. 2298 , σ. 67-70
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
FIG
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο