Καθοριστική, αλλά όχι και το παν, η νομοθεσία για τις οικοδομικές άδειες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/5/2005 ; τεύχ. 2344 , σ. 10-20
Όνομα μέρους:Ουσιαστικός, ταχύτερος και αποσαφηνισμένος έλεγχος
Ριζική ανανέωση χρήζει η παραγωγή ιδιωτικών έργων
Προς αλλαγή της σχέσης μηχανικού - πολεοδομικής υπηρεσίας
Ριζική αλλαγή της φιλοσοφίας του νόμου
Κανόνες προδιαγραφών και πιστοποίησης της ποιότητας κατασκευής
Απαιτείται ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο
Στόχος η αντιστροφή της κατάστασης
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο