Καθοριστικός ο ρόλος των μηχανικών στη γεωργική ανάπτυξη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/5/05 ; τεύχ. 2345 , σ. 19-23
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο