Και ο Αλκης Ρουσόπουλος

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 12/1/2009 ; τεύχ. 2519 , σ. 6
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο