Κανονισμός επεμβάσεων σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καραλής Γεώργιος Π.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/7/2009 ; τεύχ. 2544 , σ. 18-19
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο