Καταγγέλει την επίσπευση των "διαδικασιών" για τις ΣΔΙΤ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/10/2005 ; τεύχ. 2361 , σ. 68
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο