Καταγραφές των επιταχυνσιογράφων του ΙΤΣΑΚ από το σεισμό Ν. Κιλκίς - Πέλλης της 21.12.90

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/3/1991 ; τεύχ. 1655 , σ. 80-84
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο