Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Γεωργίας και Υφυπουργού Οικονομικών με αρ. 305/1998 (αρ. πρωτ. 311764/1433/19-3-1998) Τροποποίηση της υπ αρ. 277/5-7-1997 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Κίνητρα και οικονομικές ενισχύσεις για την επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων στα πλαίσια του Καν. 2328/91, όπως αυτός αντικαταστάθηκε από τον Καν. 950/97 EE Σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής των δικηγόρων, συμβολαιογράφων και μηχανικών σε εφαρμογή του ν. 2520/1997

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Υπουργείο Γεωργίας
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 1998
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13-07-1998 ; τεύχ. 2011 , σελ. 95-97
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο