Κοπή πίτας

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/2/2009 ; τεύχ. 2525 , σ. 10
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο