Κραυγή αγωνίας για το παρόν και το μέλλον

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνια Ενωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Εργων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 18/4/2011 ; τεύχ. 2626 , σ. 15
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο