Κυκλοφοριακή σύνδεση με το εθνικό - επαρχιακό οδικό δίκτυο απαραίτητη για την άδεια λειτουργίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1982
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/7/1982 ; τεύχ. 1216 , σ. 9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο