Κυριάρχησαν τα οικονομικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης συνέδριο ΚΕΔΚΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/11/2004 ; τεύχ. 2319 , σ. 17-20
Όνομα μέρους:Σημαντική η συνεισφορά του ΤΕΕ στα θέματα της Αυτοδίοικησης
Το ψήφισμα του Συνεδρίου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο