Κωδικοποίηση Συλλογικών Ρυθμίσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύλλογος Τεχνικών Επιστημόνων Βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 31/1/2011 ; τεύχ. 2618 , σ. 43
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο