Κωνσταντίνος Ιωαννίδης ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 23/6/2008 ; τεύχ. 2493 , σ. 66
Όνομα προσώπου ως θέμα: