Κωνσταντίνος Καραγιαννόπουλος πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Καμπίρης Γεώργιος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/9/2009 ; τεύχ. 2553 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: