Κωνσταντίνος Ν. Παπαδάκης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουνάδης Α. Ν., Μπέσκος Δ. Ε.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 22/6/2009 ; τεύχ. 2541 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: