Κωνσταντίνος Νιάγκος αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοδωράκης Γιάννης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/10/2008 ; τεύχ. 2506 , σ. 64
Όνομα προσώπου ως θέμα: