Κωνσταντίνος Φιλίππου αριθμός μητρώου ΤΕΕ 6610

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/9/2010 ; τεύχ. 2599 , σ. 18-23
Όνομα μέρους:Για την ελληνική ναυτιλία
Για το ΤΕΕ
Συνδικαλιστική και επιστημονική δραστηριότητα
Για τους νέους μηχανικούς
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο