Λίμνη Κάρλα ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά έργα της Ευρώπης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χορταργιάς Δημήτρης Αθ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/12/2009 ; τεύχ. 2566 , σ. 19-22
Όνομα μέρους:Η ανασύστασή της πέρασε από... σαράντα κύματα
Η πορεία κατασκευής των έργων
Πώς θα γεμίσει
Οι προτάσεις των δύο Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο