Λειτουργικά προβλήματα της Εγνατίας οδού

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 29/10/2007 ; τεύχ. 2461 , σ. 9
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο