Λουκάς Δ. Λουκάς μεταλλειολόγος - μεταλλουργός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 20/7/2009 ; τεύχ. 2545 , σ. 63
Όνομα προσώπου ως θέμα: