Μήνας εκδηλώσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 17/3/2008 ; τεύχ. 2480 , σ. 14-15
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο