Μόνιμες Επιτροπές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Ελλάδας, ΤΕΕ - Τμ. Θράκης
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/8/2007 ; τεύχ. 2451 , σ. 61
Συλλογικό όργανο ως θέμα: