Μανόλης Πλεύρης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σωμαράς Ζαχαρίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/3/2005 ; τεύχ. 2335 , σ. 78
Όνομα προσώπου ως θέμα: