Μαρίνος Θεολογίτης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καλαούζης Γ., Αγορόπουλος Τ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/9/2009 ; τεύχ. 2553 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: