Με πρόεδρο τον Πάρι Μπίλλια συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 19/03/2014 ; τεύχ. 609 , σ. 3
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο