Μείωση κατά 70% της αμοιβής των μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δωδεκανήσου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 26/9/2005 ; τεύχ. 2360 , σ. 73
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο