Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και συναφείς διατάξεις

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Α.Μ.Α.Ν
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 2/8/2004 ; τεύχ. 2306 , σ. 109
Συλλογικό όργανο ως θέμα: