Μελέτες από μη μελετητές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/6/2004 ; τεύχ. 2301 , σ. 67
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο