Μερικές ριζοσπαστικές λύσεις για την αντιμετώπιση των οσμών και της αισθητική υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την λειτουργεία των μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παντοκράτορας Αστέριος
Κατηγορία Υλικού:
Στοιχεία έκδοσης: 2001
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 28/05/2001 ; τεύχ. 2152 , σ. 120-121
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο