Μετά την πυρκαγιά... ένας πρακτικός οδηγός για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και τις επισκευές

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 5/10/2009 ; τεύχ. 2554 , σ. 13
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο