Μηχανικοί και ορολογία

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, ΤΕΕ, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Κύπρου
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 13/2/2006 ; τεύχ. 2379 , σ. 62
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο