Μηχανογραφικά και αυτοματοποιημένα ο προσδιορισμός της αμοιβής μηχανικού από το Νοέμβριο με ευθύνη του ΤΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 8/5/2006 ; τεύχ. 2390 , σ. 8-12
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο