Μια συνάντηση δημιουργίας στη Βενετία στα τέλη του 16ου αιώνα Andrea Palladio & Αντώνιος Βασιλάκης (Aliense)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσέτσης Σταύρος Χ.
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2011
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 14/2/2011 ; τεύχ. 2620 , σ. 46-47
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο