Μιχάλης Αθανασιάδης μηχανολόγος μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσακιρίδης Σάββας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 7/5/2007 ; τεύχ. 2438 , σ. 60
Όνομα προσώπου ως θέμα: