Μιχάλης Θωμαµιδης πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σιδηρόπουλος Θεόδωρος
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/11/2005 ; τεύχ. 2368 , σ. 62
Όνομα προσώπου ως θέμα: