Μιχάλης Τσουκιάς πολιτικός μηχανικός

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 30/7/2007 ; τεύχ. 2450 , σ. 70
Όνομα προσώπου ως θέμα: