Νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για το Σκυρόδεμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΕΛΟΤ, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2010
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 6/12/2010 ; τεύχ. 2611 , σ. 55-57
Όνομα μέρους:Σήμα Ποιότητας στο έτοιμο σκυρόδεμα (ΣΠΕΣ)