Νέα πρότυπα στους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βραχάλης Γιάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 11/2/2008 ; τεύχ. 2475 , σ. 8-9
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο