Νέα σεμινάρια επιδοτούμενα από το ΤΕΕ για τα μέλη του

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ, ΤΕΕ - ΕΕΕ Ευρωκωδίκων
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2007
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 15/10/2007 ; τεύχ. 2459 , σ. 59
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο