Νέο θεσμικό πλαίσιο για το ρόλο και τις ευθύνες των μηχανικών παρέμβαση του ΤΕΕ προς τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και ΠΕΧΩΔΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 9/10/2006 ; τεύχ. 2410 , σ. 8
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο