Νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2014
Πηγή:Ηλεκτρονική Καθημερινή Ενημέρωση ΤΕΕ , 04/03/2014 ; τεύχ. 598 , σ. 2
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο