Νέο οργανόγραμμα στις Περιφέρειες

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2008
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 21/4/2008 ; τεύχ. 2485 , σ. 23
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο