Νέος Γ.Γ. της Δ.Ε.

Αποθηκεύτηκε σε:
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού:
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ , 3/10/2005 ; τεύχ. 2361 , σ. 65
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο